مرکز تصویربرداری پزشکی نگارازما

کادر پزشکی

نگارآزما

دکتر بی بی مریم حائری زاده

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر محمد میرچی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر مجتبی ابراهیمی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سید فریبرز مدنی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر معصومه نوروزی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سوده فرتوک زاده

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر نازنین اشراقی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر مهران منصوری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

کارشناسان

نگارآزما

پرسنل

نگارآزما

به خدمات تصویربرداری پزشکی نیاز دارید؟

بهترین خدمات را از نگارآزما بخواهید

پشتیبانی نگارآزما
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در واتس اپ  پشتیبانی نگارآزما را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم